Supervision af social-professionelle

Når personen er redskabet

I de sociale professioner er supervision et afgørende element i at vedligeholde og skærpe faget, fagfolkene og fagmiljøet.

  Det giver trivsel at gøre nytte, og vi gør bedst nytte, når vi trives. Det gælder i udpræget grad i fag, hvor man bruger sin person som redskab for fagligheden, som det er tilfældet i de socialfaglige professioner. Fagligheden er vores eksistensberettigelse i rollen. Men kvaliteten i vores faglige valg og handlinger er afgørende påvirket af, hvordan vores menneskelige ballancer har det. Supervision handler om at støtte og styrke den enkeltes (og evt.  teamets) personfaglige balancer, så man kan trives og gøre nytte med sin faglighed.

  Hvad er supervision?

  Supervision tager udgangspunkt dér i det faglige arbejde, hvor den superviserede oplever sig menneskeligt udfordret. Dér, hvor vi pludselig mærker, at vi kommer på spil. Hvor vi reagerer på måder, som kommer bag på os selv. Hvor oplevelser gør overraskende dybt indtryk. Måske opgaver, hvor fagpersonen oplever at komme til kort.

   I supervisionsrummet sætter vi handlepresset på pause, så der bliver tryghed og nærvær til at være nysgerrig på de krydspres eller modsætningfuldheder, som ofte ligger bag. At være i kontakt med det, at betragte det fra forskellige vinkler og blive klogere på sig selv i den faglige rolle. Det giver menneskeligt overskud og robusthed, faglig indsigt og nye handlemuligheder.

   Supervision – individuelt eller i gruppe?

   Supervision kan foregå såvel individuelt som i gruppe.

    Individuel supervision kan være nyttig, når en fagperson er belastet af specifikke – evt. akutte – udfordringer.

     Gruppesupervision er et stærkt virkemiddel for vedligehold og udvikling af faglige fællesskaber og teams – samtidig med at støtte & udvikle den enkeltes personfaglighed.

     Kollegerne kan være et værdifuldt kor af mangfoldighed, som kan være med til at belyse en situation fra anderledes vinkler.

     At være vidne til kollegers refleksioner over deres eget fagpersonlige arbejde kan nogle gange være mere lærerigt end selv at være i fokus.

     Og kendskabet til forskellige kollegers særlige, personlige måde at bære fagligheden i opgaven giver mulighed for både at støtte kollegers udviklingsbestræbelser og at nyttiggøre kollegers særlige styrker og kvaliteter.

      Fælles supervision i teams kan styrke teamfagligheden, teamfællesskabet og synergierne i teamet.

      Supervision på tværs af teams og afdelinger kan styrke tværfaglighed og samarbejde.

      Fortrolighed

      Supervision foregår altid under fortrolighed – og under ledelse. Supervisionen er en organisatorisk aktivitet foranstaltet af ledelsen, med henblik på organisationens overordnede formål og kerneopgave. Det er alles – og i sidste ende supervisors – ansvar at tilse, at der ikke opstår et modsætningsforhold mellem indholdet i supervisionen og de organisatoriske strategier og principper.