Jørgen Enstrøm

  • Cand.psych. – psykolog fra Aarhus Universitet
  • Autoriseret psykolog
  • Specialist i psykoterapi for voksne
  • Certified FIT- trainer (ICCE)
  • Organisationskonsulent +4 år
  • Terapeut i amt og kommune +8 år
  • Leder af kommunal familiebehandling +8 år
  • Privat praksis siden 2018

Terapeutisk erfaring

Som terapeut har jeg erfaring med at hjælpe mennesker med mangfoldige udfordringer. Børn og unge som har været udsat for overgreb og krænkelser, traumer og svigt. Børn og unge som bliver beskrevet som aggressive, uden indlevelse, triste, angste eller tilknytningsforstyrrede. Unge og voksne i afmagt, stress eller krise, og som måske af psykiatrien har fået diagnoser som ADHD, spiseforstyrrelse, OCD, personlighedsforstyrrelse, PTSD, depression eller angst.

Gennem uddannelse, træning og erfaring har jeg tilegnet mig vigtig specialviden, der knytter sig til de forskellige symptombilleder. Og samtidig har jeg erfaret, at vi alle bare er mennesker, der prøver på at få tilværelsen til at hænge sammen. Ofte er de forskellige symptomer ulykkelige forsøg på at få opfyldt de samme almenmenneskelige behov. Behov som kontakt, omsorg, respekt og værdighed. Derfor formulerer jeg mig helst ikke i diagnostiske kategorier, men foretrækker at tale om, at man for eksempel kan opleve, at det er svært at slå til. Svært at holde humøret oppe. At bekymringerne kan tage overhånd. Eller at oplevelser fra fortiden forfølger en. Det kan vi gøre noget ved.

Fagligt fundament

Jeg er uddannet og trænet i en psykodynamisk terapiform, der hedder ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychoterapy). Her arbejder vi med det, der udfordrer dig i dag, og med at være i kontakt med dig selv; dine følelser og værdier, snarere end at være ude af dig selv. Jeg er tidligere trænet i gestaltterapi, og mit faglige perspektiv har rødder i det systemisk/narrative og det eksistentielle perspektiv, ud over i det psykodynamiske. Derudover trækker jeg på inspiration fra mangfoldige terapeutiske perspektiver, bl.a. mindfulness, mentaliseringsbaseret terapi og kognitiv terapi i dens forskellige generationer.

For de fleste er det ikke så vigtigt, hvad de terapeutiske metoder hedder, men om det virker for dig. Du skal som klient opleve det trygt og nyttigt at komme her. Opleve, at vi finder måder at hjælpe dig på, som virker og giver mening for dig og det, du kommer med. Hvis vi får rigtigt fat, så vil du kunne mærke det hurtigt. Og det vil vi sammen være opmærksomme på.

INTERESSERET
I EN SAMTALE?